Xromatoqraf

  • DRK-GC-1690 Gas Chromatograph

    DRK-GC-1690 Qaz Xromatoqrafı

    GB15980-2009 qaydalarına əsasən, birdəfəlik şprislərdə, cərrahi cuna və digər tibbi ləvazimatlarda etilen oksidin qalıq miqdarı 10 mq/q-dan çox olmamalıdır ki, bu da uyğun hesab olunur.DRK-GC-1690 qaz xromatoqrafı xüsusi olaraq tibbi cihazlarda epoksi üçün nəzərdə tutulub.
  • DRK-GC1690 Gas Chromatograph

    DRK-GC1690 Qaz Xromatoqrafı

    GC1690 seriyalı yüksək performanslı qaz xromatoqrafları DRICK tərəfindən bazara təqdim edilən laboratoriya analitik alətləridir.İstifadə ehtiyaclarına görə, hidrogen alovunun ionlaşması (FID) və istilik keçiriciliyi (TCD) birləşməsindən iki detektor seçilə bilər.399℃ qaynama nöqtəsindən aşağı olan üzvi, qeyri-üzvi və qazları makro, iz və hətta izdə təhlil edə bilir.Məhsulun təsviri GC1690 seriyalı yüksək performanslı qaz xromatoqrafları laboratoriya analitik alətləridir.