Hamarlıq Test Cihazı

  • DRK105 Smoothness Meter

    DRK105 Hamarlıq Ölçer

    DRK105 hamarlıq test cihazı, beynəlxalq səviyyədə istifadə olunan Bekk hamarlaşdırıcı alətin iş prinsipinə uyğun olaraq yeni dizayn edilmiş və işlənib hazırlanmış ağıllı kağız və karton hamarlıq performansını yoxlamaq alətidir.