Tac Qələmi

  • Corroform

    Korroform

    Avstraliya IDM, alət Avstraliya IDM tərəfindən dizayn edilmiş və istehsal edilmişdir, əsasən kağız qatlanmış və xüsusi alətləri sınaqdan keçirmək üçün istifadə olunur.
  • Corona pen

    Tac qələmi

    British Schuman, İngilis yerli 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 kimi müxtəlif gərginliklər plastik filmin səthi gərginliyinin sınaq qələminin dəyərinə çatdığını dəqiq şəkildə yoxlaya bilər.İstifadəçiyə bu filmin çap üçün uyğun olub-olmadığını başa düşməsinə icazə verin.