ABŞ BIO-RAD

  • Bio-Rad Bole Genepulserxcell

    Bio-Rad Bole Genepulserxcell

    Bio-Rad Bole Genepulserxcell Elektroporasiya sistemi nukleotidləri, DNT-ləri RNT-yə, zülallara, qlikanlara, boyalara və virus hissəciklərinə və bu kimiləri prokaryotik və eukaryotik hüceyrələrə daxil edə bilər.
  • CFX96TOUCH Fluorescent Quantitative PCR instrument

    CFX96TOUCH Floresan Kəmiyyət PCR cihazı

    CFX96Touch flüoresan kəmiyyət PCR nuklein turşusunun kəmiyyətinin müəyyən edilməsi, gen ifadə səviyyəsinin təhlili, gen mutasiyasının aşkarlanması, GMO aşkarlanması və məhsula xüsusi analiz kimi müxtəlif tədqiqat sahələrində istifadə edilə bilər.